A-Enrich Gold-i – Simpanan Pelaburan & Faedah Gaya Hidup

  1. Apakah Pelan A-Enrich Gold-i?

A-EnrichGold-i adalah produk perlindungan Takaful 25 tahun atau 30 Tahun (boleh pilih) Patuh Syariah yang menawarkan gabungan pelan Takaful Keluarga Biasa danTakaful Berkaitan-Pelaburan dengan caruman berkala terhad selama 10 tahun atau20 tahun (boleh pilih).

  1. Apakah kelebihan-kelebihan A-Enrich Gold-i?

Tempoh Pembayaran Caruman Singkat! 

Hanya 10 tahun atau 20 tahun sahaja (boleh pilih) pembayaran caruman yang membolehkan anda menikmati manfaat faedah dan perlindungan sehingga 25 tahunatau 30 tahun! Anda berpuas hati?

Anda boleh pilih 2 pelan:

-Bayar 10 tahun: Nikmati faedah dan perlindungan sehingga 25 tahun 

-Bayar 20 tahun: Nikmati faedah dan perlindungan sehingga 30 tahun 

 

Bayaran Tunai Faedah Gaya Hidup (FGH) yang Terjamin dan Meningkat!

Anda dijamin dengan bayaran wang tunaiFaedah Gaya Hidup’ (FGH) sebanyak 5% dari jumlah yang dilindungi bermula dari akhir tahun ke-2 polisi anda selama 10 tahun (diberikan setiap 2 tahun). Kemudian ianya akan meningkat sebanyak 8% dari jumlah yang dilindungi dari tahun ke-11 polisi (diberikan setiap tahun). Pada tahunke 20 polisi, ianya akan terus meningkat menjadi 12% dari jumlah yang dilindungidan diberikan setiap tahun sehingga tahun polisi ke 25 (tempoh matang). Lihat contoh di bawah:

Jadual untuk Bayar 10 tahun: Nikmati Faedah Gaya Hidup sehingga 25 tahun:

Jadual untuk Bayar 20 tahun: Nikmati Faedah Gaya Hidup sehingga 30 tahun:

Nilai Kematangan Terjamin sebanyak 120%!

Apabila polisi takaful anda telah mencapai tempoh matang iaitu pada tahun ke-25, anda akan diberikan wang tunai Kematangan Terjamin iaitu bersamaan dengan 120%dari nilai dilindungi anda! Contoh, jika nilai dilindungi anda adalah sebanyakRM100,000 maka wang kematangan terjamin yang anda akan terima adalah sebanyakRM120,000! (untuk pelan bayar 10 tahun, faedah 25 tahun).Pertumbuhan Berpotensi atas Dana yang Dilaburkan!

Anda boleh menikmati potensi pulangan pelaburan yang tinggimelalui pilihan dana pelaburan. Bagi setiap caruman yang dibayar,30% daripada bayaran caruman akan diperuntukkan ke dalam instrumen pelaburan A-Plus Enhancer. Amaun ini akan membeli 95% unit dalam dana pelaburan yang dipilih!


Pampasan kematian yang besar apabila meninggal sebelum tempoh matang!

Sekiranya Orang Dilindungi meninggal dunia, Jumlah Dilindungi Asas dan FGHtertunggak atau 200% daripada Jumlah Dilindungi Asas, yang mana lebih tinggi, akan dibayar. Sekiranya kematian akibat kemalangan, tambahan 100% daripada Jumlah Dilindungi Asas akan dibayar.

Faedah Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK)

Sekiranya Orang Dilindungi mengalami HUMK sebelum mencapai umur 65 tahun, Jumlah keseluruhan Jumlah Dilindungi Asas dan FGH tertunggakatau 200% daripada Jumlah Dilindungi Asas, yang mana lebih tinggi, akandibayar. Sekiranya HUMK akibat kemalangan, tambahan 100% daripadaJumlah Dilindungi Asas akan dibayar.

  1. Bagaimana A-Enrich Gold-i berfungsi?

Bayar 10 tahun: Nikmati faedah sehingga 25 tahun (nilai matang, 120%)

Bayar 20 tahun: Nikmati faedah sehingga 30 tahun (nilai matang, 120%)

Hubungi kami /call Center ++60 16-337 3489⁠

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!