A-EnrichGold : Pelan Simpanan

A-EnrichGold : Pelan Simpanan

A-EnrichGold, satu pelan simpanan di mana tempoh pembayaran premium singkat yang menawarkan kedua-dua bayaran tunai terjamin dan pertumbuhan berpotensi dalam dana yang dilaburkan serta digabungkan dengan perlindungan takaful! More »

A-Life Med Regular-i : Kad Perubatan (Stand Alone)

A-Life Med Regular-i : Kad Perubatan (Stand Alone)

A-Life Med Regular-i, satu pelan perubatan Takaful lengkap yang menawarkan faedah perubatan dan rawatan di hospital yang komprehensif sehingga umur 100 tahun. Manfaat perlindungan perubatan tanpa dikenakan caj Ko-takaful dan Had Seumur Hidup! More »

A-SME Plus-i: Perlindungan Korporat

A-SME Plus-i: Perlindungan Korporat

Pekerja anda merupakan tulang belakang perniagaan anda dan sebagai majikan yang bertanggungjawab, adalah penting bagi anda untuk melabur dalam kesejahteraan mereka. Melaburlah di dalam A-SME Plus-i dan anda boleh memastikan kebajikan pekerja anda akan dijaga degan baik! More »

A-LifeLink-i : Perlindungan dan Simpanan

A-LifeLink-i : Perlindungan dan Simpanan

Lengkapi diri dengan pelan perlindungan dan pelaburan fleksibel yang boleh diubah mengikut perubahan dalam kehidupan anda. A-LifeLink-i membantu anda untuk mengemudi risiko kehidupan dengan menyediakan perlindungan ke atas kematian dan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal. More »

 A-Plus Hajj

A-Plus Hajj

Haji dan Umrah adalah dua pencapaian penting bagi setiap Muslim, dan setiap orang ingin melalui perjalanan khas ini sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Sedang anda membuat persiapan untuk perjalanan ibadah anda, More »

 

A-Life Cancer360-i

Pelan Perlindungan
Kanser Menyeluruh
Melindungi Anda Dari Kanser
Peringkat Awal Dan Seterusnya

A-Life Cancer360-i ialah pelan Takaful caruman berkala yang melindungi anda dari kanser
sehingga umur 80.Pelan ini menyediakan perlindungan menyeluruh untuk Kanser dan Kanser Peringkat Awal.
Pelan ini mempunyai ciri-ciri seperti Ganjaran Pemulihan, Faedah Set Semula, Pendapatan
Pemulihan Lanjutan dan Faedah Belas Kasihan. Apabila mencapai kematangan, 100%
amaun perlindungan akan dibayar.Apabila anda menyertai A-Life Cancer360-i, anda juga boleh mendaftar untuk menjadi
ahli AIA Vitality. Ahli Vitality AIA akan menerima faedah tambahan dalam bentuk Bonus
Tunai Tahunan – yang merupakan peratusan Caruman Asas Yang Dibayar. Bonus Tunai
Tahunan yang pertama adalah sebanyak 20% daripada Caruman Asas Yang Dibayar anda
untuk A-Life Cancer360-i. Untuk tahun-tahun berikutnya, Bonus Tunai Tahunan akan
meningkat, menurun atau tetap sama berdasarkan Status AIA Vitality anda, tertakluk
kepada maksimum 50% daripada Caruman Asas Yang Dibayar.

 

 

 

 

error: Content is protected !!