Category Archives: simpanan

A-Life Link-i – Perlindungan & Simpanan dalam Satu Pelan

Apakah Pelan takaful A-Life Link-i? A-LifeLink-i adalah produk TakafulBerkait-Pelaburancaruman berkala sehinggaumur 100 tahun. Ia menawarkan kombinasi perlindungan takaful dan pelaburan. Apabila orang dilindungi meninggal dunia, ianya membayar jumlah dilindungi(pampasan kematian) dan Nilai Akaun

error: Content is protected !!