A-Life Link-i – Perlindungan & Simpanan dalam Satu Pelan

 1. Apakah Pelan takaful A-Life Link-i?

  A-LifeLink-i adalah produk TakafulBerkait-Pelaburancaruman berkala sehinggaumur 100 tahun. Ia menawarkan kombinasi perlindungan takaful dan pelaburan. Apabila orang dilindungi meninggal dunia, ianya membayar jumlah dilindungi(pampasan kematian) dan Nilai Akaun (simpanan). Perlindungan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK) diberi sehingga umur 70 tahun. Pelan ini juga menawarkan:
 1. Apakah Manfaat Tambahan (Rider) A-Life Link-i?

Rider adalah manfaat perlindungan tambahan ke atas perlindungan asas yang boleh dipilih  supaya polisi takaful yang dimiliki mampu menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif. Kebiasaanya Rider tidak boleh wujud secara bersendirian (kecualiKad Perubatan AIA Public Takaful) boleh baca selanjutnya di sini

Senarai rider-rider A-Life Link-i beserta keterangan:
Anda boleh memilih mana-mana rider mengikut kesesuaian anda. Semakin banyak rider yang anda pilih, maka semakin meningkatlah caruman Takaful anda. Kami menyarankan anda mengambil rider:

1. A-Plus Med-i (Kad Perubatan)
2. A-Plus Early CricticalCare-i (Pampasan sakit kriktikal tahap-1)
3. A-Plus Total AccidentShield-i (Kemalangan)
4. A-Plus Hospital IncomeExtra-i (Elaun Hospital Harian)
5. A-Plus WaiverExtra-i (Percuma bayaran caruman jika hilang upaya)

Jika anda memilih rider kad perubatan (A-Plus Med-i), di bawah ini disertakan jadual tanggungan oleh Kad Perubatan AIA-Public Takaful (Pelan bilik ward RM150 – RM250):

3. Bagaimana dengan Wang Simpanan (A-Life Link-i)? 

Apabila anda membayar caruman, setelah ditolak caj-caj tertentu maka 60% dari wang caruman anda itu akan dimasukkan ke dalam tabung perlindungan dan lebihan40% akan dimasukkan ke dalam tabung simpanan pelaburan.

Anda boleh memilih sehingga 4 jenis dana pelaburan unit amanah yang patuh syariah:

 1. A-Dana Equity
 2. A-Dali Equity (di bawah CIMB-Principal)
 3. A Dana Income
 4. A-Dana Balanced

Wang simpanan ini boleh dikeluarkan pada bila-bila masa sahaja dengan syarat meninggalkan baki minimum sebanyak RM1000. Kami galakkan anda supaya tidak mengeluarkan wang simpanan ini kecuali jika benar-benar memerlukan.

 1. Pakej: 1-Keluarga 1-Polisi (A-Life Link-i)Di bawah pelan Pakej “Takaful Satu Keluarga, Satu Polisi” A-Life Link-i, anda boleh mendaftarkan takaful yang tersayang di bawah polisi anda dengan harga caruman tambahan yang amat berpatutan! (*hanya tanggungan kad perubatan sahaja yang akan diberikan kepada yang tersayang).

Anda boleh memilih:

 1. Pakej Individu dan Pasangan (suami + Isteri)
 2. Pakej Individu + 4 orang anak (tidak termasuk pasangan)

iii. Pakej Individu + Pasangan + 4 orang anak (seluruh keluarga)

Sekiranya anda mempunyai 5 orang anak? Hanya 4 orang anak sahaja yang akan ditanggung. Jika anda mempunyai lebih dari 1 isteri? hanya salah satu isteri sahaja yang akan ditanggung. Selebihnya anda perlu mendaftarkan mereka dengan pakej individu.

5. Berapakah harga pelan A-Life Link-i ini?

Harga adalah berdasarkan umur, status merokok serta jenis pekerjaan. Selalunya harga masih rendah untuk mereka yang berusia 20-39 tahun. Sekitar RM170 – RM280sahaja sebulan.

Anda sepatutnya berpuas hati dengan pelan ini kerana ianya amatlah memenuhi keperluan perubatan dan pampasan anda yang amat realistik  pada hari ini!

 

Hubungi kami /call Center +60163373489

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!