A-EnrichGold : Pelan Simpanan

A-EnrichGold : Pelan Simpanan

A-EnrichGold, satu pelan simpanan di mana tempoh pembayaran premium singkat yang menawarkan kedua-dua bayaran tunai terjamin dan pertumbuhan berpotensi dalam dana yang dilaburkan serta digabungkan dengan perlindungan takaful! More »

A-Life Med Regular-i : Kad Perubatan (Stand Alone)

A-Life Med Regular-i : Kad Perubatan (Stand Alone)

A-Life Med Regular-i, satu pelan perubatan Takaful lengkap yang menawarkan faedah perubatan dan rawatan di hospital yang komprehensif sehingga umur 100 tahun. Manfaat perlindungan perubatan tanpa dikenakan caj Ko-takaful dan Had Seumur Hidup! More »

A-SME Plus-i: Perlindungan Korporat

A-SME Plus-i: Perlindungan Korporat

Pekerja anda merupakan tulang belakang perniagaan anda dan sebagai majikan yang bertanggungjawab, adalah penting bagi anda untuk melabur dalam kesejahteraan mereka. Melaburlah di dalam A-SME Plus-i dan anda boleh memastikan kebajikan pekerja anda akan dijaga degan baik! More »

A-LifeLink-i : Perlindungan dan Simpanan

A-LifeLink-i : Perlindungan dan Simpanan

Lengkapi diri dengan pelan perlindungan dan pelaburan fleksibel yang boleh diubah mengikut perubahan dalam kehidupan anda. A-LifeLink-i membantu anda untuk mengemudi risiko kehidupan dengan menyediakan perlindungan ke atas kematian dan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal. More »

 A-Plus Hajj

A-Plus Hajj

Haji dan Umrah adalah dua pencapaian penting bagi setiap Muslim, dan setiap orang ingin melalui perjalanan khas ini sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Sedang anda membuat persiapan untuk perjalanan ibadah anda, More »

 

A-Life Link-i – Perlindungan & Simpanan dalam Satu Pelan

Apakah Pelan takaful A-Life Link-i? A-LifeLink-i adalah produk TakafulBerkait-Pelaburancaruman berkala sehinggaumur 100 tahun. Ia menawarkan kombinasi perlindungan takaful dan pelaburan. Apabila orang dilindungi meninggal dunia, ianya membayar jumlah dilindungi(pampasan kematian) dan Nilai Akaun

Proposal AIA Public Takaful Secara Percuma

Anda masih belum memiliki apa-apa polisi takaful? Ingin mendapatkan Perlindungan AIA Public Takaful? Apakata luangkan sedikit masa berharga anda itu untuk mengisi Borang Permohonan Quotation(Sebut Harga) AIA Public Takaful. Kami akan berikan

PCEIA Exam Notes English and Bahasa Malaysia

Self-study notes for PCEIA Exam PCEIA stands for Pre-Contract Examination for Insurance Agents. Exam  In  Bahasa Malaysia   its Available It is a requirement to pass this exam with at least a “C”

A-Life Med Regular-i – Kad Perubatan Stand Alone

Apakah A-Life Med Regular-i? A-Life Med Regular-i adalah pelan Takaful Perubatan dan Kesihatan (Kad Perubatan tunggal) caruman berkala yang menyediakan perlindungan komprehensif untukpenghospitalan dan pembedahan tanpa had seumur hidup dan menawarkan perlindungan sehingga

A-SME Plus-i – Insurance Pelaburan Syarikat

Menarik, memotivasi dan mengekalkan pekerja yang baik adalah satu cabaran kepada mana-mana organisasi. Pekerja anda merupakan penggerak di belakang perniagaan anda dan sebagai majikan yang bertanggungjawab, adalah penting bagi anda untuk melabur

A-Enrich Gold-i – Simpanan Pelaburan & Faedah Gaya Hidup

Apakah Pelan A-Enrich Gold-i? A-EnrichGold-i adalah produk perlindungan Takaful 25 tahun atau 30 Tahun (boleh pilih) Patuh Syariah yang menawarkan gabungan pelan Takaful Keluarga Biasa danTakaful Berkaitan-Pelaburan dengan caruman berkala terhad selama

Kad Perubatan (Standalone) VS Kad Perubatan (Rider)

Bahagian ini akan menerangkan apakah manfaat Kad Perubatan yang di tawarkan oleh kebanyakan Operator Takaful/Insurans di pasaran.   Pengenalan Kad Perubatan (Medical Card) Kad Perubatan adalah manfaat perlindungan bagi menanggung Kos Rawatan Hospital

error: Content is protected !!