A-EnrichGold : Pelan Simpanan

A-EnrichGold : Pelan Simpanan

A-EnrichGold, satu pelan simpanan di mana tempoh pembayaran premium singkat yang menawarkan kedua-dua bayaran tunai terjamin dan pertumbuhan berpotensi dalam dana yang dilaburkan serta digabungkan dengan perlindungan takaful! More »

A-Life Med Regular-i : Kad Perubatan (Stand Alone)

A-Life Med Regular-i : Kad Perubatan (Stand Alone)

A-Life Med Regular-i, satu pelan perubatan Takaful lengkap yang menawarkan faedah perubatan dan rawatan di hospital yang komprehensif sehingga umur 100 tahun. Manfaat perlindungan perubatan tanpa dikenakan caj Ko-takaful dan Had Seumur Hidup! More »

A-SME Plus-i: Perlindungan Korporat

A-SME Plus-i: Perlindungan Korporat

Pekerja anda merupakan tulang belakang perniagaan anda dan sebagai majikan yang bertanggungjawab, adalah penting bagi anda untuk melabur dalam kesejahteraan mereka. Melaburlah di dalam A-SME Plus-i dan anda boleh memastikan kebajikan pekerja anda akan dijaga degan baik! More »

A-LifeLink-i : Perlindungan dan Simpanan

A-LifeLink-i : Perlindungan dan Simpanan

Lengkapi diri dengan pelan perlindungan dan pelaburan fleksibel yang boleh diubah mengikut perubahan dalam kehidupan anda. A-LifeLink-i membantu anda untuk mengemudi risiko kehidupan dengan menyediakan perlindungan ke atas kematian dan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal. More »

 A-Plus Hajj

A-Plus Hajj

Haji dan Umrah adalah dua pencapaian penting bagi setiap Muslim, dan setiap orang ingin melalui perjalanan khas ini sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Sedang anda membuat persiapan untuk perjalanan ibadah anda, More »

 

PAKEJ HAJI DAN UMRAH- A-Plus Hajj

Haji dan Umrah adalah dua pencapaian penting bagi setiap
Muslim, dan setiap orang ingin melalui perjalanan khas ini
sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Sedang anda
membuat persiapan untuk perjalanan ibadah anda,

A-Plus Hajj, sebuah produk Takaful tambahan unik untuk melengkapkan
pelan A-LifeLink-i. A-Plus Hajj menyediakan perlindungan tambahan sekiranya sesuatu yang
tidak diingini berlaku semasa anda menunaikan ibadah Haji atau Umrah. Sekiranya anda
meninggal dunia akibat kemalangan, kami akan membayar sebanyak dua kali ganda jumlah
perlindungan, dan keluarga anda akan menerima wang pampasan.
Pelan ini juga menyediakan faedah ihsan sekiranya pasangan anda meninggal dunia semasa
menunaikan ibadah Haji atau Umrah.

error: Content is protected !!