Plan pinjaman perumahan

Siapakah yang boleh memohon?

 Individu Warganegara Malaysia atau penduduk tetap (bukan di bawah senarai negara-negara yang dikenakan sekatan).
 Untuk Bekerja Sendiri – Perniagaan ditubuhkan untuk sekurang-kurangnya 3 tahun dan keuntungan beroperasi sejak 3 tahun yang lalu.
 asing yang menetap dan bekerja di Malaysia untuk tempoh masa dengan permit kerja yang sah atau tidak dengan pasangan Malaysia.
Terma dan Syarat Lain
 polisi hayat dan / atau Mortgage Reducing Term Assurance (MRTA) adalah diperlukan.
 Polisi insurans empunya rumah ke atas harta yang dikenakan diperlukan.
 Untuk bukan mendarat hartanah, satu salinan yang diperakui benar polisi induk dengan AIA Bhd disahkan sebagai pemegang gadai janji / pemegang gadaian mesti
dikemukakan kepada AIA pada setiap tahun.
 Zero Moving Cost merujuk kepada yuran guaman, duti setem, pembayaran dan penilaian untuk perjanjian pinjaman sahaja.
Properties Dibiayai
hartanah kediaman siap
 Dengan Sijil Tetap Siap dan Pematuhan (CCC)
 Tanah – Lembah Klang, Pulau Pinang / Seberang Prai, Sg. Petani, Kulim, Parit Buntar, Seremban, Johor Bahru, Batu Pahat, Muar,
Ipoh, Kampar, Taiping, Kuantan, Bandar Melaka, Kota Kinabalu dan Kuching sahaja.
 Tidak mendarat (iaitu pangsapuri, kondominium & rumah bandar.) – Lembah Klang, Pulau Pinang, Ipoh, Bandar Melaka, Kuantan, Johor
Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching sahaja.
 Nota: Bagi tanah pegangan pajak, pajakan tanah yang belum tamat boleh melebihi 30 tahun pada tarikh matang pinjaman
(Bagi Semenanjung Malaysia dan Kota Kinabalu sahaja). Untuk Kuching, melebihi 15 tahun pada tarikh matang tempoh pinjaman.

DOWNLOAD PDF BROWSER CLICK HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!