Tag Archives: Labis

A-SME Plus-i Plan untuk Pekerja dan syarikat

Menarik, memotivasi dan mengekalkan pekerja yang baik adalah satu cabaran kepada mana-mana organisasi. Pekerja anda merupakan penggerak di belakang perniagaan anda dan sebagai majikan yang bertanggungjawab, adalah penting bagi anda untuk melabur

A-Life Link-i – Perlindungan & Simpanan dalam Satu Pelan

Apakah Pelan takaful A-Life Link-i? A-LifeLink-i adalah produk TakafulBerkait-Pelaburancaruman berkala sehinggaumur 100 tahun. Ia menawarkan kombinasi perlindungan takaful dan pelaburan. Apabila orang dilindungi meninggal dunia, ianya membayar jumlah dilindungi(pampasan kematian) dan Nilai Akaun

Proposal AIA Public Takaful Secara Percuma

Anda masih belum memiliki apa-apa polisi takaful? Ingin mendapatkan Perlindungan AIA Public Takaful? Apakata luangkan sedikit masa berharga anda itu untuk mengisi Borang Permohonan Quotation(Sebut Harga) AIA Public Takaful. Kami akan berikan

PCEIA Exam Notes English and Bahasa Malaysia

Self-study notes for PCEIA Exam PCEIA stands for Pre-Contract Examination for Insurance Agents. Exam  In  Bahasa Malaysia   its Available It is a requirement to pass this exam with at least a “C”

A-Life Med Regular-i – Kad Perubatan Stand Alone

Apakah A-Life Med Regular-i? A-Life Med Regular-i adalah pelan Takaful Perubatan dan Kesihatan (Kad Perubatan tunggal) caruman berkala yang menyediakan perlindungan komprehensif untukpenghospitalan dan pembedahan tanpa had seumur hidup dan menawarkan perlindungan sehingga

error: Content is protected !!